Наш значний досвід судової практики дає можливість випрацювати та реалізувати найкращу тактику і стратегію по справі - закон буде завжди на Вашій стороні!
завантаження
spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Наказ:

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 31.08.2009 N 1555/5

від 17.02.2010Надходження за сьогодні:


N 325/5, 17.02.2010, Наказ, Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 31.08.2009 N 1555/5, Міністерство юстиції України

          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

              Н А К А З

            17.02.2010 N 325/5


          Про внесення змін до наказу
          Міністерства юстиції України
           від 31.08.2009 N 1555/5


   З метою виконання підпункту 4 пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи
щодо упорядкування державних, у тому числі  адміністративних
послуг" щодо  затвердження  стандартів адміністративних послуг
Н А К А З У Ю:

   1. У наказі Міністерства юстиції України від 31.08.2009
N 1555/5  "Про затвердження стандартів надання
адміністративних послуг" пункт  1  доповнити  новим  абзацом
наступного змісту: "Стандарт надання адміністративної послуги щодо
присвоєння кваліфікації судового експерта".

   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Віктора Цоклана.

 Міністр                         М.Оніщук


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   юстиції України
                   17.02.2010 N 325/5


               СТАНДАРТ
         надання адміністративної послуги
     щодо присвоєння кваліфікації судового експерта


   1. Загальні положення

   1.1. Цей  Стандарт  визначає  опис  етапів  надання
адміністративної послуги щодо присвоєння кваліфікації судового
експерта, склад, послідовність дій одержувача та адміністративного
органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.

   1.2. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає
послугу:
   Центральна експертно-кваліфікаційна комісія при Міністерстві
юстиції (далі - ЦЕКК) (організаційне забезпечення діяльності ЦЕКК
здійснюється Управлінням  експертного  забезпечення  правосуддя
(далі - Управління)).

   1.3. У  цьому  Стандарті терміни вживаються в значенні,
визначеному в Законі України від 25.02.94 N 4038-XII
"Про судову експертизу".

   2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

   2.1. Фізичні особи - фахівці, що не працюють у державних
спеціалізованих установах та мають намір пройти атестацію з метою
отримання кваліфікації судового експерта.

   3. Перелік   документів,   необхідних   для   надання
адміністративної послуги

   3.1. Особиста заява фахівця на ім'я голови ЦЕКК до якої
додаються:
   - нотаріально засвідчена копія диплома про відповідну вищу
освіту;
   - витяг з трудової книжки;
   - довідка  про  проходження  навчання  (стажування)  з
відповідного виду судової експертизи та експертної спеціальності;
   - реферати з процесуальних та спеціальних питань (у разі
присвоєння кваліфікації судового експерта);
   - проекти (копії) трьох - п'яти висновків з експертних
спеціальностей відповідних видів експертиз;
   - рецензії на реферати, проекти (копії) висновків, складені
судовими експертами, що не брали участі в навчанні (стажуванні);
   - дві фотокартки розміром 3 х 4.

   4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного
органу, опис етапів надання послуги

   4.1. Одержувач адміністративної послуги подає до Мін'юсту
заяву  та  повний  пакет документів, необхідних для надання
адміністративної послуги.

   4.2. Заява реєструється відповідним структурним підрозділом
Мін'юсту та передається на розгляд до Управління.

   4.3. Після надходження документів в Управлінні проводиться їх
перевірка  щодо  відповідності  вимогам  Положення   про
експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2005
N 86/5.

   4.4. Управління залежно від результатів перевірки:
   - передає документи на  розгляд  ЦЕКК  для  проходження
атестації;
   - повертає документи фахівцеві для належного їх оформлення.

   4.5. Під час атестації комісія:
   - розглядає  подані  документи та допускає експерта або
відмовляє йому в допуску до кваліфікаційного іспиту;
   - приймає кваліфікаційний іспит, що проводиться у формі
співбесіди, під час якої фахівці дають відповіді на питання,
поставлені членами комісії.

   4.6. За наслідками кваліфікаційного іспиту в залежності від
рівня професійних знань комісія приймає одне з таких рішень:
   - про присвоєння кваліфікації судового експерта;
   - про підтвердження раніше присвоєної кваліфікації судового
експерта;
   - про відмову в присвоєнні (підтвердженні)  кваліфікації
судового експерта.

   4.7. У  разі прийняття ЦЕКК рішення про присвоєння або
підтвердження кваліфікації судового експерта фахівцю видається
Свідоцтво про  присвоєння  кваліфікації  судового  експерта
 (далі - Свідоцтво) або робиться відмітка в Свідоцтві
про продовження терміну його дії.

   4.8. Судовому експерту, якому додатково надано право на
проведення іншого виду експертизи або за  іншою  експертною
спеціальністю, видається доповнення до Свідоцтва, яке
є його невід'ємною частиною.

   4.9. Свідоцтво  і  доповнення  до  нього
підписуються головою комісії та секретарем, засвідчуються печаткою
ЦЕКК.

   4.10. Свідоцтво реєструється в журналі, ведення
якого покладається на секретаря комісії.

   4.11. Фахівці, яким присвоєна (підтверджена) кваліфікація
судового експерта, включаються до державного Реєстру атестованих
судових експертів.

   4.12. Якщо комісія прийняла рішення про відмову в присвоєнні
(підтвердженні) кваліфікації судового експерта, фахівець має право
в загальному порядку знову подати документи для проходження
атестації з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового
експерта.

   5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також
до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання
адміністративної послуги

   5.1. Засідання комісій проводяться за потреби.
   Строк розгляду заяв не повинен перевищувати 30 днів з дня
надходження до комісії та може бути продовжений за наявності
поважних причин, пов'язаних з їх розглядом, до 45 днів.

   5.2. Документи подаються до ЦЕКК не пізніше ніж за 10 днів до
проведення атестації.

   5.3. Про результати атестації фахівцю повідомляється протягом
10 днів після проведення атестації.

   6. Вичерпний перелік  підстав  для  відмови  в  наданні
адміністративної послуги

   6.1. Фахівцю може бути відмовлено у присвоєнні кваліфікації
судового експерта у разі:
   - визнання його у встановленому законом порядку недієздатним;
   - наявності судимості;
   - відсутності відповідної вищої освіти;
   - незадовільно підготовлених рефератів і проектів (копій)
висновків та наявності негативних рецензій на них;
   - незадовільної відповіді на запитання,  задані  членами
комісії під час проведення кваліфікаційного іспиту.

   6.2. Рішення про відмову у присвоєнні кваліфікації судового
експерта повинно містити підстави такої відмови. Це рішення може
бути оскаржено у судовому порядку.

   7. Опис результату, який повинен отримати одержувач

   7.1. У  разі прийняття ЦЕКК рішення про присвоєння або
підтвердження кваліфікації судового експерта фахівцю видається
Свідоцтво  про присвоєння кваліфікації судового експерта або
робиться відмітка в Свідоцтві про продовження терміну
його дії.

   7.2. Судовому експерту, якому додатково надано право на
проведення іншого виду експертизи або за  іншою  експертною
спеціальністю, видається доповнення до Свідоцтва, яке
є його невід'ємною частиною.

   7.3. Фахівці, яким присвоєна (підтверджена)  кваліфікація
судового експерта, включаються до державного Реєстру атестованих
судових експертів.

   7.4. Присвоєння фахівцю кваліфікації судового експерта та
внесення відомостей про нього до державного Реєстру атестованих
судових експертів надає особі статусу суб'єкта судово-експертної
діяльності відповідно до Закону України "Про судову експертизу"
.

   8. Інформація про платність  або  безоплатність  надання
адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата
передбачена

   8.1. Адміністративна послуга щодо присвоєння кваліфікації
судового експерта здійснюється безоплатно.

   9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують
надання адміністративної послуги,  включаючи  вимоги  до  їх
кваліфікації

   9.1. Склад ЦЕКК формується з постійних і змінних членів
комісії.

   9.2. Постійний склад ЦЕКК затверджується наказом Мін'юсту.
   До постійного складу ЦЕКК входять голова, заступники голови,
два представники Міністерства юстиції  України,  фахівець  з
процесуальних питань судової експертизи, секретар.

   9.3. Змінний склад затверджується головою ЦЕКК.
   До змінного складу ЦЕКК входять найбільш досвідчені фахівці
науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту, які мають
кваліфікацію судового експерта та стаж практичної роботи за
спеціальністю не менше п'яти років.
   До змінного складу ЦЕКК можуть входити фахівці наукових
установ і навчальних закладів інших державних органів, громадських
організацій (за їх згодою).

   9.4. До участі в засіданні ЦЕКК запрошуються не менше двох
фахівців з тієї експертної спеціальності, з якої комісія проводить
атестацію з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового
експерта.

   9.5. Підготовку матеріалів для розгляду комісією здійснює
секретар комісії, який є працівником Управління та повинен мати
вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче
спеціаліста, стаж роботи за фахом у державній службі не менше
трьох років.

   10. Вимоги  до місця надання адміністративної послуги з
рахуванням його транспортної і пішохідної доступності

   10.1. Надання  адміністративної  послуги  здійснюється  у
адміністративній будівлі Мін'юсту.

   11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому
одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про
надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо

   11.1. Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати
консультаційну допомогу  з  питань,  пов'язаних  з  наданням
адміністративної послуги,    за   контактним   телефоном:
(044) 234-16-44.

   11.2. Видача Свідоцтва здійснюється відповідно
до графіка роботи Міністерства юстиції: понеділок - четвер - з
9.00 до 18.00, п'ятниця - з 9.00 до 16,45, обідня перерва з 13.00
до 13.45.

   12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення
дій та прийняття рішень)  в  разі  перевищення  попиту  на
адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування,
у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної
послуги

   12.1. З  метою  повного  задоволення  попиту на надання
адміністративної послуги щодо присвоєння кваліфікації судового
експерта засідання ЦЕКК проводяться у міру потреби з урахуванням
строків розгляду заяв.

   13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при
зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги

   13.1. Інформація  про  цей  Стандарт  та  про  надання
адміністративної послуги  надається  одержувачеві  безкоштовно
шляхом:
   розміщення в мережі  Інтернет  на  офіційному  веб-сайті
Міністерства юстиції України: minjust.gov.ua);
   надання консультацій   за   контактним    телефоном:
(044) 234-16-44.

   14. Особливості  надання  адміністративної послуги особам
похилого віку та інвалідам тощо

   14.1. Послуга надається на загальних умовах.

   15. Порядок подачі,  реєстрації  і  розгляду  скарг  на
недотримання Стандарту

   15.1. У разі звернення особи з письмовою заявою (скаргою) на
дії працівників Мін'юсту щодо недотримання Стандарту, Мін'юст
розглядає заяву (скаргу) в установленому законодавством порядку і
повідомляє заявнику рішення Мін'юсту, прийняте за наслідками
розгляду скарги.

 Начальник Управління
 експертного забезпечення
 правосуддя                     Л.М.Головченко

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 31.08.2009 N 1555/5 від 17.02.2010р.,
автор —
Рейтинг статьи: 96% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

1 ... 6  7  8  9  10  
Поверніться назад
   вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2019 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.