Використовуємо комплексний підхід до всіх без винятку питань та проблем, в результаті чого знаходимо оптимальні шляхи їх вирішення та подолання!
завантаження
spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua

ЮРИДИЧНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ // Ю. В. Білоусов

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ // Ю. В. Білоусов

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ // Ю. В. Білоусов


  = 1 сторінка =

lawbooksННЯ // Ю. В. Білоусов
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  Ю. В. Білоусов
  ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ
  Навчальний посібник
  Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
  Київ
  Прецедент 2005
  
  
  ББК 67.310я73 ь 01
   Рекомендовано Міністерством
   освіти і науки України
   (лист №14/18.22040 від 14 вересня 2004 р.)
  Рекомендовано до друку вченою радою
  Хмельниііького інституту регіонального
  управління та права
  (Протокол №11 від ЗО серпня 2004 р)
  Білоусов Юрій Валерійович — завідувач Подільської лабораторії НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, доцент кафедри цивільноправових дисциплін Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук, доцент
  Рецензенти:
  Шевченко Я. М. — доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України Крупчан О. Д. — кандидат юридичних наук, професор, членкореспондент Академії правових наук України
  Білоусов Ю. В.
  Б 61
  Виконавче провадження: Навч. посіб. — К.: Прецедент, 2005. — 192 с.
  І8ВИ 9665200615
  У навчальному посібнику розкриті основні положення правового регулювання виконання рішень суду та інших визначених законом юрисдикційних органів, в тому числі у примусовому порядку. Проаналізовано інститути виконавчого провадження, які складають його систему, у тому числі загальні правила здійснення виконання, особливості проведення виконавчих дій у грошових, речових та особистих зобов'язаннях. Окреслено правовий статус учасників виконавчого провадження, способи забезпечення захисту їхніх прав, участь суду у процесі виконання рішень.
  Призначений


* перейти на стр. 1-247 * збірник літератури №69 * >>>далее>>>


УВАГА! Всі права на книги, підручники, статті тощо та їх тексти належать виключно їх авторам.  Більше 700 юридичних підручників, наукових публікацій з юриспруденції, конспектів лекцій з юридичних дисциплін, юршпор, коментованих кодексів та ін.
Все це ви можете знайти (переглянути та скачати) в збірниках юридичної літератури:
1 ... 65  66  67  68  69  
  Також, рекомендуємо Вам відвідати розділ сайту "МАГАЗИН ЮРИСТА"!

УВАГА! Всі права на книги, підручники, статті тощо та їх тексти належать виключно їх авторам. Просимо автора, який заперечує проти розміщення його праці на сайті, повідомити нас про це.
Вся література розміщена на сайті самими відвідувачами юридичного порталу із ціллю ознайомлення їнших відвідувачів.
Завантажуючи чи проглядаючи книгу, Ви погоджуєтесь з даними умовами і зобов’язуєтесь видалити завантажену роботу і всі її копії зразу ж після ознайомлення.

   вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2019 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.