Найвища кваліфікація наших юристів у поєднанні з командним досвідом фірми є запорукою успішного виконання Вашого замовлення!
завантаження
spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua

ЮРИДИЧНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ // АВЕР'ЯНОВ Вадим Борисов

ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ // АВЕР'ЯНОВ Вадим Борисов

ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ // АВЕР'ЯНОВ Вадим Борисов


  = 1 сторінка =

lawbooksКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ // АВЕР'ЯНОВ Вадим Борисович
  За Конституцією України державна влада реалізується за принципом її розподілу на законодавчу, виконавчу і судову гілки влади. Цей загальновизнаний у світовій державотворчій практиці принцип став своєрідною альтернативою пану¬ванню у нас у минулому тоталітаризму партійно-державної влади. Втілення в життя даного принципу обумовлює необ¬хідність виявлення умов ефективного функціонування вико¬навчої влади, визначення конституційних засад її організації, функціонального і структурного впорядкування тощо. Ці питання набувають ключового значення в ході державно-правового розвитку країни, підготовки на основі нової Кон¬ституції законодавчих актів, що розвивають і деталізують конституційні ідеї, положення і вимоги.
  Адже саме сьогодні вихід нашого суспільства із системної кризи потребує такої організації виконавчої влади, яка б забезпечувала істотне підвищення дієвості та ефективності державного управління. Насамперед в тих сферах, де перева¬жає державна власність, здійснюється правоохоронна діяль¬ність держави.
  Причому конкретний зміст державного управління в кож¬ному окремому випадку може розрізнятись в досить широких межах — від прямого оперативного управління владно-розпо¬рядчими, тобто "командними", засобами до використання сугубо стимулюючого впливу державно-владних повно¬важень, наприклад по затвердженню економічних регуля¬торів і умов їх застосування, поширенню договірних форм та інших важелів ринкової саморегуляції тощо.
  З огляду на це, слід заперечити проти поширення окремих поглядів про якусь доцільність послаблення у зв'язку з ринко¬вою трансформацією економіки управлінсько-регулятивної функції держави. В результаті чого державна влада могла б втратити важелі управління багатьма життєво важливими
  З
  
  процесами в суспільстві, виявилася


* перейти на стр. 1-54 * збірник літератури №69 * >>>далее>>>


УВАГА! Всі права на книги, підручники, статті тощо та їх тексти належать виключно їх авторам.  Більше 700 юридичних підручників, наукових публікацій з юриспруденції, конспектів лекцій з юридичних дисциплін, юршпор, коментованих кодексів та ін.
Все це ви можете знайти (переглянути та скачати) в збірниках юридичної літератури:
1 ... 65  66  67  68  69  
  Також, рекомендуємо Вам відвідати розділ сайту "МАГАЗИН ЮРИСТА"!

УВАГА! Всі права на книги, підручники, статті тощо та їх тексти належать виключно їх авторам. Просимо автора, який заперечує проти розміщення його праці на сайті, повідомити нас про це.
Вся література розміщена на сайті самими відвідувачами юридичного порталу із ціллю ознайомлення їнших відвідувачів.
Завантажуючи чи проглядаючи книгу, Ви погоджуєтесь з даними умовами і зобов’язуєтесь видалити завантажену роботу і всі її копії зразу ж після ознайомлення.

   вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2024 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.