Наша кропітка праця-запорука Вашого успіху!
завантаження
spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua

ЮРИДИЧНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

Екологічне право (Частина 2)

Екологічне право (Частина 2)

Екологічне право (Частина 2)


  = 1 сторінка =

lawbooksлогічне право (Частина 2)
  ВСТУП
  Екологічні відносини — одна з найважливіших складових суспільних відносин. Вони виникають між окремими суб'єкта¬ми і з приводу надзвичайно важливих об'єктів. Екологічні від¬носини складаються між суспільством і природою, між люди¬ною та навколишнім середовищем. Об'єктами екологічних від¬носин е природні багатства: земля, її надра, води, ліси, ат¬мосферне повітря, тваринний світ тощо. Від того, якими будуть екологічні відносини, залежить сьогодення та майбутнє людства.
  Природне середовище — це місце життєдіяльності люди¬ни, джерело її існування. У своїй діяльності людина викорис¬товує природні багатства — від кисню і води до надр землі та лікарських рослин. При цьому вона неминуче впливає на природу, але цей вплив не повинен порушувати її законів. Науково не обгрунтоване втручання в життя природи призво¬дить до катастрофічних наслідків.
  Тисячоліттями люди не відчували відповідальності за збе¬реження природи, відносились до неї як до невичерпного джерела. Прозріння настало лише тоді, коли екологічна криза стала загрожувати багатьом регіонам нашої планети та само¬му існуванню людства.
  Все це змушує переосмислити складні взаємозв'язки і процеси у навколишньому середовищі та усвідомити, наскіль¬ки виваженими, науково обгрунтованими та законодавче врегульованими повинні бути екологічні відносини.
  Проблема взаємодії суспільства й природи має глобаль¬ний планетарний характер. Зберегти природу в стані, придат¬ному для життя людини, можна тільки загальними зусиллями населення всієї Землі. Тому кожна країна зобов'язана берег¬ти природу та нести моральну відповідальність перед усім сві¬том за її належну охорону.
  У забезпеченні раціонального використання, охорони і відтворення природних багатств важливе місце посідають правові засоби. В юридичних і деяких інших навчальних


* перейти на стр. 1-420 * збірник літератури №69 * >>>далее>>>


УВАГА! Всі права на книги, підручники, статті тощо та їх тексти належать виключно їх авторам.  Більше 700 юридичних підручників, наукових публікацій з юриспруденції, конспектів лекцій з юридичних дисциплін, юршпор, коментованих кодексів та ін.
Все це ви можете знайти (переглянути та скачати) в збірниках юридичної літератури:
1 ... 65  66  67  68  69  
  Також, рекомендуємо Вам відвідати розділ сайту "МАГАЗИН ЮРИСТА"!

УВАГА! Всі права на книги, підручники, статті тощо та їх тексти належать виключно їх авторам. Просимо автора, який заперечує проти розміщення його праці на сайті, повідомити нас про це.
Вся література розміщена на сайті самими відвідувачами юридичного порталу із ціллю ознайомлення їнших відвідувачів.
Завантажуючи чи проглядаючи книгу, Ви погоджуєтесь з даними умовами і зобов’язуєтесь видалити завантажену роботу і всі її копії зразу ж після ознайомлення.

   вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2024 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.