Ніколи не здавайтесь, адже неможливого в житті немає!
завантаження
spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua

ЮРИДИЧНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

ДЕНЬГИ И КРЕДИТ

ДЕНЬГИ И КРЕДИТ

ДЕНЬГИ И КРЕДИТ


  = 1 сторінка =

lawbooksИ И КРЕДИТ
  МВД Украины
  Национальный университет внутренних дел
  БАНДУРКА А.М. ГЛУЩЕНКО В.В.
  ДЕНЬГИ И КРЕДИТ
  Допущено
  Департаментом МВД Украины
  по работе с персоналом
  как учебник для вузов МВД Украины
  Издательство
  Национального университета внутренних дел
  Харьков 2003
  
  >>>2>>>
  ББК 67.9. (4УКР) Зя Рекомендовано к печати редакционно
  Б23 издательским советом
  Национального университета внутренних дел П.04.2003г.
  Рецензенты:
  др экон. наук, проф. Васюренко О.В; др экон. наук, проф. Соболев В.М., др экон. наук., проф. Иванов Ю.Б.
  Бандурка А.М., Глушенко В.В.
  Б23 Деньги и кредит: Учебник. Харьков: Издво Нац. унта внутр. дел, 2003. 480 с.
  ISBN 9666100789
  «Деньги и кредит» теоретический курс, состоящий из трех блоков: денежного, кредитного и банковского. Изучение общетеоретических вопросов необходимо для решения конкретных проблем развития денежнокредитной системы страны в современных условиях, а также для более полного усвоения студентами курса «Банковские операции» и других кредитных курсов, которые выступают логическим продолжением данного.
  Задача настоящего учебника помочь слушателям, студентам и курсантам овладеть теорией денежного обращения, а также приобрести практические умения, необходимые в работе по организации денежного обращения и контроля за правильностью его осуществления.
  г0605010204
  Б^ ББК 67.9. (4УКР)Зя
  © Национальный университет внутренних дел, 2003
  © Бандурка A.M., Глущенко В.В., 2003
  © Будрейко А.Е., Тяпкин А.С., дизайн обложки, 2003
  
  >>>3>>>
  ВВЕДЕНИЕ
  Изучение курса «Деньги и кредит» является составной частью подготовки экономистов. Без научного понимания теории денег, денежного


* перейти на стр. 1-357 * збірник літератури №68 * >>>далее>>>


УВАГА! Всі права на книги, підручники, статті тощо та їх тексти належать виключно їх авторам.  Більше 700 юридичних підручників, наукових публікацій з юриспруденції, конспектів лекцій з юридичних дисциплін, юршпор, та ін.
Все це ви можете знайти (переглянути та скачати) в збірниках юридичної літератури:
1 ... 65  66  67  68  69    Також, рекомендуємо Вам відвідати розділ сайту "МАГАЗИН ЮРИСТА"!

УВАГА! Всі права на книги, підручники, статті тощо та їх тексти належать виключно їх авторам. Просимо автора, який заперечує проти розміщення його праці на сайті, повідомити нас про це.
Вся література розміщена на сайті самими відвідувачами юридичного порталу із ціллю ознайомлення їнших відвідувачів.
Завантажуючи чи проглядаючи книгу, Ви погоджуєтесь з даними умовами і зобов’язуєтесь видалити завантажену роботу і всі її копії зразу ж після ознайомлення.

   вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2019 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.