Надаємо своєчасні та ефективні послуги, на що Ви, безсумнівно, заслуговуєте!
завантаження
spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua

ЮРИДИЧНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА,

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА,

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА,


  = 1 сторінка =

lawbooksАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА,
  ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ
  
  
  Сборник научных трудов
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Калининград
  1998
  
  Актуальные вопросы уголовного права, процесса и криминалистики: Сб. науч. тр. / Калинингр. ун-т. - Калининград, 1998. - 86 с. - ISBN 5-88874-051-9.
  
  
  Исследуются актуальные вопросы уголовного права, возникающие в связи с действием нового УК РФ, а также необходимостью совершенствования уголовно-процессуального законодательства, тактики и методики расследования и раскрытия преступлений.
  
  
  
  
  
  Р е ц е н з е н т: кафедра уголовно-правовых дисциплин Калининградской высшей школы МВД РФ.
  
  Редакционная коллегия:
  
  М.Г. Миненок, доктор юридических наук, профессор - ответственный редактор, В.З. Лукашевич, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, О.Я. Баев, доктор юридических наук, профессор, А.П. Чирков, кандидат юридических наук, доцент, М.П. Некрасова, кандидат юридических наук, доцент, Ю.И. Сучков, кандидат юридических наук, доцент - ответственный секретарь.
  
  
  
  Печатается по решению редакционно-издательского Совета Калининградского государственного университета.
  
  А.П. Чирков
  
  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ
  И КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
  
  Социальные цели и задачи, cтоящие перед той или иной отраслью права выполняются, как известно, через осуществление конкретных функций норм, входящих в эту отрасль права.
  Поскольку в обществе не существует отдельных, изолированных от других общественных отношений, поэтому и правовое регулирование (либо охрана) его конкретной нормой не может производиться в отрыве от других норм права.
  Следовательно, между нормами права существуют закономерные, базирующиеся на системности права связи, которые в литературе совершенно справедливо предлагают именовать как функциональные1.
  Так


* перейти на стр. 1-129 * збірник літератури №57 * >>>далее>>>


УВАГА! Всі права на книги, підручники, статті тощо та їх тексти належать виключно їх авторам.  Більше 700 юридичних підручників, наукових публікацій з юриспруденції, конспектів лекцій з юридичних дисциплін, юршпор, та ін.
Все це ви можете знайти (переглянути та скачати) в збірниках юридичної літератури:
1 ... 55  56  57  58  59  ... 69
  Також, рекомендуємо Вам відвідати розділ сайту "МАГАЗИН ЮРИСТА"!

УВАГА! Всі права на книги, підручники, статті тощо та їх тексти належать виключно їх авторам. Просимо автора, який заперечує проти розміщення його праці на сайті, повідомити нас про це.
Вся література розміщена на сайті самими відвідувачами юридичного порталу із ціллю ознайомлення їнших відвідувачів.
Завантажуючи чи проглядаючи книгу, Ви погоджуєтесь з даними умовами і зобов’язуєтесь видалити завантажену роботу і всі її копії зразу ж після ознайомлення.

   вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2020 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.