У роботі колектив української фірми завжди націленений на конкретний результат!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua

ЮРИДИЧНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ


  = 1 сторінка =

lawbooksВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
   Розділ І
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
   Глава 1
   ВСТУП ДО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
   § 1. Поняття цивільного права
   Неможливо оволодіти цивільним правом, не виявивши насамперед його за-
   гальнотеоретичних засад. Юридичною наукою сформульовано вчення про існу-
   вання та функціонування права в межах відповідної системи права, що склада-
   ється у кожній державі з тими чи іншими особливостями. Протягом багатьох
   десятиліть правова система України внаслідок загальновідомих історичних об-
   ставин формувалася в межах правової системи Російської імперії і Радянського
   Согсзу. І лише останні десять років у незалежній і демократичній Україні запо-
   чатковано активне створення нового правового поля, яке повинно відповідати за-
   гальновизнаним світовим стандартам, побудованим на пріоритеті загальнолюд-
   ських демократичних цінностей, непорушності права приватної власності.
   Водночас формування правової системи незалежної України, юридичної науки
   перебуває як під впливом багатовікового досвіду світової цивілізації, так і пози-
   тивного досвіду нормотворчості та правової науки радянського періоду.
   При визначенні поняття права взагалі та цивільного права зокрема обов'яз-
   ково необхідно враховувати, що термін "право" вживається у багатьох значен-
   нях — в соціальному, філософському, побутовому, юридичному. Однак і юридич-
   не його значення в юриспруденції може бути багатоаспектним.


* перейти на стр. 1-1638 * збірник літератури №2 * >>>далее>>>










УВАГА! Всі права на книги, підручники, статті тощо та їх тексти належать виключно їх авторам.  Більше 700 юридичних підручників, наукових публікацій з юриспруденції, конспектів лекцій з юридичних дисциплін, юршпор, та ін.
Все це ви можете знайти (переглянути та скачати) в збірниках юридичної літератури:
1  2  3  4  5  ... 69
  Також, рекомендуємо Вам відвідати розділ сайту "МАГАЗИН ЮРИСТА"!

УВАГА! Всі права на книги, підручники, статті тощо та їх тексти належать виключно їх авторам. Просимо автора, який заперечує проти розміщення його праці на сайті, повідомити нас про це.
Вся література розміщена на сайті самими відвідувачами юридичного порталу із ціллю ознайомлення їнших відвідувачів.
Завантажуючи чи проглядаючи книгу, Ви погоджуєтесь з даними умовами і зобов’язуєтесь видалити завантажену роботу і всі її копії зразу ж після ознайомлення.

   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2022 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.