Всі наші знання, досвід, тепло сердець працюють саме для Вашого добробуту, ми прагнемо зробити українців заможнішими!
завантаження
spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua

ЮРИДИЧНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ //Ю. М. КРУПКА

АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ //Ю. М. КРУПКА

АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ //Ю. М. КРУПКА


  = 1 сторінка =

lawbooksЕ ПРАВО УКРАЇНИ //Ю. М. КРУПКА
  ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
  
  
  Ю. М. КРУПКА
  АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
  Навчальний посібник для дистанційного наіиання
  
  
  
  УДК349.4(477)(075.4) ББК67.9(4УКР)407я7 К84
  Рекомендовано до друку
  методичною радою Університету «Україна» (Протокол № 8 від 26.09.2005)
  
  
  За науковою редакцією
  Н. Р. Малишевої, доктора юридичних наук,
  професора, провідного співробітника Інституту держави і права
  НАН України
  Рецензенти: С. П. Бритченко, канд. юрид. наук, завсектору
  Інституту законодавства Верховної Ради України М. І. Єрофеєв, канд. юрид. наук, заввідділу Головного науковоекспертного управління Апарату Верховної Ради України
  
  Крупка Ю. М.
  К 84 Аграрне право України: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. Н. Р. Малишевої.— К.: Університет «Україна», 2006.— 160 с. 9663880538
  У навчальному посібнику на підставі норм чинного законодавства висвітлено питання загальної теорії аграрного права (предмет, метод, принципи, система, джерела аграрного права, аграрні правовідносини), розглянуто особливості правового статусу суб'єктів аграрного господарювання, договірні відносини у сільському господарстві, висвітлено правовий режим земель сільськогосподарського призначення.
  Видання розраховане на студентів дистанційної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, коледжів, у яких вивчається аграрне право та інші господарськоправові дисципліни, а також на широке коло читачів, які цікавляться питаннями аграрного права.
  УДК 349.4(477)(075.4) ББК 67.9(4УКР)407я7
  
  ПРО АВТОРА
  КРУПКА Юрій Миколайович народився 13 лютого 1951 р. у місті Казань Російської


* перейти на стр. 1-212 * збірник літератури №1 * >>>далее>>>


УВАГА! Всі права на книги, підручники, статті тощо та їх тексти належать виключно їх авторам.  Більше 700 юридичних підручників, наукових публікацій з юриспруденції, конспектів лекцій з юридичних дисциплін, юршпор, та ін.
Все це ви можете знайти (переглянути та скачати) в збірниках юридичної літератури:
1  2  3  4  5  ... 69
  Також, рекомендуємо Вам відвідати розділ сайту "МАГАЗИН ЮРИСТА"!

УВАГА! Всі права на книги, підручники, статті тощо та їх тексти належать виключно їх авторам. Просимо автора, який заперечує проти розміщення його праці на сайті, повідомити нас про це.
Вся література розміщена на сайті самими відвідувачами юридичного порталу із ціллю ознайомлення їнших відвідувачів.
Завантажуючи чи проглядаючи книгу, Ви погоджуєтесь з даними умовами і зобов’язуєтесь видалити завантажену роботу і всі її копії зразу ж після ознайомлення.

   вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2022 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.